Doprava a platba

DOPRAVA

Spôsob dopravy si volí kupujúci pri objednaní tovaru vo formulári objednávky. Kupujúci má na výber z nasledovných spôsobov dopravy:

a) osobný odber u predávajúceho na základe tel. dohovoru vopred

– objednaný tovar, ktorý je skladom si môže kupujúci vyzdvihnúť po potvrdení objednávky predávajúcim v sídle spoločnosti predávajúceho

Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke.

b) doprava prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

– Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a podpísať Protokol o doručení a odovzdaní tovaru v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke. Splnenie dodávky sa považuje okamihom dodania tovaru na miesto uvedené v objednávke a jeho fyzickým prevzatím kupujúcim alebo v prípade jeho neprítomnosti ním splnomocnenou osobou. Splnomocnená osoba je povinná preukázať predávajúcemu doklady potvrdzujúce splnomocnenie kupujúcim. V prípade odmietnutia prevzatia tovaru KURIÉR vyznačí odmietnutie v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. V prípade nutnosti opakovaného zaslania objednaného tovaru z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom ako miesto dodania v objednávke, všetky vzniknuté náklady hradí kupujúci.

c) doprava prostredníctvom doručovacej spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o

Doručenie na odberné miesto Packeta tovar bude doručený na výdajné miesto Packeta.sk zoznam odberných miest Packeta.sk v SR maximálny rozmer 50x40x30cm (resp. súčet strán max. 120 cm), dĺžka jednej strany max. 70 cm maximálna hmotnosť 10 kg maximálna hodnota zásielky 700 EUR po doručení tovaru na odberné miesto Packeta budete informovaný e-mailom a SMS

 

Tovar skladom:

– ak nebola dodacia lehota dohodnutá inak, zaväzuje sa predávajúci zaslať objednaný tovar kupujúcemu do 10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky kupujúcim
– v prípade platby na predfaktúru sa táto lehota počíta odo dňa prijatia celkovej platby na účte predávajúceho

PLATBA

Spôsob platby si volí kupujúci pri objednaní tovaru vo formulári objednávky. Kupujúci má na výber z nasledovných spôsobov platby:

1. dobierka

Platbu uskutoční kupujúci  pri dodaní tovaru. Spolu s objednaným tovarom bude kupujúcemu doručený aj originál faktúry.

2. prevodný príkaz (predfaktúra)

Platba sa uskutočňuje vopred na základe zaslanej predfaktúry, ktorú predávajúci vystaví kupujúcemu po záväznom potvrdení objednávky.

a) osobný odber – po prijatí celkovej sumy predfaktúry na účte predávajúceho bude kupujúci informovaný o možnosti vyzdvihnutia objednaného tovaru v sídle predávajúceho
b) dodanie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti – po prijatí platby celkovej sumy predfaktúry vrátane dohodnutej výšky prepravného a balného bude kupujúcemu zaslaný objednaný tovar spolu s originálom faktúry. Predávajúci potvrdí kupujúcemu zaslanie objednaného tovaru.

Platobné údaje:

Názov banky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: SK17 1111 0000 0015 5571 5004
Variabilný symbol: číslo predfaktúry
SWIFT: UNCRSKBX

Upozornenie: v prípade prevodu platby zo zahraničia znáša všetky bankové poplatky kupujúci.
„OUR“ – všetky poplatky (banky platiteľa, banky príjemcu, ostatných korešpondentných bánk) znáša kupujúci – platiteľ

3. platba kartou online

Platba sprostredkovaná spoločnosťou Stripe, 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103 podporujúcou karty : Visa , Mastercard

V PRÍPADE OTÁZOK KONTAKTUJTE PREDÁVAJÚCEHO: +421 940511150