Hadica k vakom 8bar 5m

70,00  s DPH

Hadica k vakom 8bar 5m

70,00  s DPH